Iniekcje doszklistkowe

Home / Iniekcje doszklistkowe
Iniekcje doszklistkowe

Metodą leczenia wysiękowego m.in. AMD, cukrzycowego obrzęku plamki, proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej, jaskry neowaskularnej jest podawanie do ciała szklistego leków hamujących powstawanie patologicznych naczyń krwionośnych. Podstawowym celem takiej terapii jest zahamowanie postępu choroby.

Terapia na ogół obejmuje kilka zastrzyków, które aplikuje się co pewien czas. O licznie iniekcji oraz o odstępach czasowych pomiędzy kolejnymi iniekcjami decyduje lekarz okulista na podstawie wyników angiografii fluresceinowej, OCT i innych badań diagnostycznych.

Przed wykonaniem iniekcji pacjenta kieruje się na wykonanie dodatkowych badań – przeprowadza się je w moim gabinecie.

Badania przy kwalifikacji do iniekcji doszklistkowej:
1) badanie okulistyczne z oceną ostrości wzroku
2) badanie OCT (optyczna koherencyjna tomografia)
3) fotografia dna oka;
4) angiografia fluoresceinowa lub angio-OCT

Gabinet Okulistyczny Agnieszka Papierniak - laserowa korekcja wzroku, iniekcje doszklistkowe, nowoczesny gabinet Nowy Sącz

1. Czym są iniekcje doszklistkowe?

Terminem iniekcja doszklistkowa-zastrzyk do gałki ocznej, określamy podanie do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Podanie zastrzyku do ciała szklistego jest procedurą krótką i bezbolesną, wykonywaną w znieczuleniu miejscowym (kroplowym) w warunkach ambulatoryjnych. Przed zastrzykiem wykonujemy pełną diagnostykę okulistyczną i na podstawie wyników badań kwalifikujemy do leczenia. Iniekcje doszklistkowe mają zastosowanie w leczeniu chorób tylnego bieguna gałki ocznej. Jest to nowoczesna i na chwilę obecną najskuteczniejsza metoda leczenia postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (ang. AMD -Age Related Macular Degeneration). Zabiegi takie znajdują także zastosowanie w terapii cukrzycowego obrzęku plamki, powikłań plamkowych patologicznej krótkowzroczności oraz obrzęku plamki będącego następstwem zakrzepu żyły środkowej siatkówki.

2. Jakie leki stosuje się w iniekcjach doszklistkowych?

W leczeniu stosujemy obecnie różne preparaty, antyVEGF tj. Avastin (bewacizumab), Lucentis (ranibizumab), Eylea (aflibercept). Podczas leczenia, przez pierwsze 3 miesiące, zastrzyki doszklistkowe podawane są zwykle co 4 tygodnie, a następnie częstość iniekcji zależna jest od rodzaju schorzenia, skuteczności terapii i rodzaju zastosowanego leku (zwykle co 4 lub 8 tygodni, a w niektórych przypadkach rzadziej).
Leki sterydowe – w naszym Ośrodku wykorzystywane są rzadziej. Stosujemy preparat VITREAL S (triamcynolon) m.in. w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki, zakrzepów naczyń siatkówki oraz stanów zapalnych siatkówki i naczyniówki. Leki te mają działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.

3. Jakie są wskazania do leczenia iniekcjami doszklistkowymi?

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) należy do głównych przyczyn nieodwracalnej utraty centralnego widzenia u osób dorosłych i stanowi poważny problem medyczny i społeczny.
AMD jest chorobą przewlekłą i może występować w dwóch formach – suchej (zanikowej) oraz wysiękowej (mokrej, neowaskularnej). Przebieg postaci suchej, która występuje u około 90% pacjentów, jest zazwyczaj powolny, wieloletni i prowadzi do stopniowej utraty widzenia. Może jednak przejść w postać wysiękową, która często powoduje gwałtowne pogorszenie widzenia i nie leczona lub leczona zbyt późno prowadzi do znacznej, nieodwracalnej utraty widzenia. Postać wysiękowa stanowi PILNE wskazanie do leczenia-poprzez podanie iniekcji doszklistkowych.
Zakrzep żyły środkowej siatkówki (CRVO, central retinal vein occlusion) jest jednym z głównych czynników utraty widzenia oraz znacznego pogorszenia ostrości wzroku w krajach wysoko rozwiniętych. Najczęstszą przyczynę zamknięcia żyły środkowej siatkówki stanowi uszkodzenie naczyń krwionośnych. Przyczyną powstawania zakrzepów żylnych są zawsze choroby ogólne takie jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca czy cukrzyca. W grupie osób młodych, w wieku 35-50 lat, mogą je powodować choroby zapalne np. choroby zapalne naczyń. Za powstanie zakrzepu odpowiedzialne są zmiany w naczyniach, podobnie jak w przypadku zawału serca czy udaru mózgu. Do leczenia tego typu schorzeń konieczna jest więc pełna diagnostyka u lekarza internisty lub kardiologa. Zakrzep w oku zawsze powoduje pogorszenie widzenia, a stopień uszkodzenia oka zależy od wielkości zakrzepu. Zwykle, aby ratować widzenie, leczenie okulistyczne musi być prowadzone łącznie z leczeniem ogólnym i obejmuje laser, zastrzyki z leków anty-VEGF i sterydy. Niekiedy konieczne jest leczenie operacyjne – witrektomia.
Cukrzycowy obrzęk plamki (DME – Diabetic Macula Edema) jest główną przyczyną upośledzenia widzenia u chorych z cukrzycą typu II. Podstawowym celem terapii jest zahamowanie postępu zmian chorobowych w obszarze plamki oraz utrzymanie możliwie najlepszej ostrości widzenia. W leczeniu stosuje się: iniekcje doszklistkowe (antyVEGF i preparaty sterydowe), laseroterapię oraz leczenie operacyjne. Wybór metody leczenia jest uzależniony od stopnia zaawansowania makulopatii cukrzycowej. Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) to poważne powikłanie cukrzycy, które (jeśli nie jest odpowiednio leczone) prowadzi do znacznego, trwałego pogorszenia widzenia.
Neowaskularyzacja naczyniówkowa w przebiegu wysokiej krótkowzroczności polega na powstawaniu nowych, nieprawidłowych naczyń krwionośnych w naczyniówce, z których wydostaje się płyn, powodując obrzęk w oku. U pacjentów, u których występuje neowaskularyzacja naczyniówkowa w krótkowzroczności, pojawiają się takie objawy jak zamazane widzenie (metamorfopsja), krzywienie obrazu i/lub obecność białych lub szarych punktów w centrum pola widzenia (mroczki). Neowaskularyzacja naczyniówkowa to poważna choroba oka, która nieleczona może prowadzić do utraty wzroku. Bez leczenia większość osób z tym schorzeniem oślepnie w ciągu 10 lat od rozpoznania.