OCT plamki

Home / OCT plamki
OCT plamki

Badanie plamki – badanie OCT oka
Optyczna koherentna tomografia (OCT) znalazła szereg zastosowań w okulistyce. Stanowi jedną z najnowocześniejszych, bezinwazyjnych metod diagnostycznych chorób siatkówki. Wykorzystywana jest szczególnie w diagnostyce schorzeń plamki żółtej, która odpowiada za proces widzenia, widzenie precyzyjne, rozpoznawanie szczegółów, czytanie, pisanie. Badanie pozwala na uzyskanie przekrojów siatkówki o bardzo wysokiej rozdzielczości.

OCT dokonuje dokładnych pomiarów grubości siatkówki i porównuje ją z normatywną bazą danych, ocenia siatkówkę pod kątem zmian chorobowych często niewidocznych przy standardowym badaniu okulistycznym oraz pozwala na szybkie postawienie rozpoznania, zwłaszcza w sytuacjach klinicznie wątpliwych.

Przekrój siatkówki, plamki w OCT jest porównywany do histologicznej oceny badanej tkanki. Badanie OCT w wielu przypadkach może zastąpić angiografię fluoresceinową. Angiografia fluoresceinowa to badanie polegające na wykonaniu serii fotografii dna oka po wcześniejszym podaniu środka cieniującego (fluoresceiny). Pomaga diagnozować niektóre uszkodzenia plamki żółtej i różnicować silnie unaczynione zmiany nowotworowe. Pozwala także wykryć obszary niedokrwienia siatkówki, naczyniówki i odróżnić miejsca świeżego zapalenia od starych zmian bliznowatych lub ognisk zwyrodnienia dna oka. Fluoresceina w wyjątkowych sytuacjach może dawać objawy uczuleniowe, łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym. Wymagane jest wtedy natychmiastowe podanie innych leków. Dlatego też u pacjentów uczulonych na fluoresceinę lub u pacjentów, u których nie można z różnego powodu rozszerzyć źrenic, doskonałym wyborem jest badanie OCT.

Badanie OCT może być wykonywane wielokrotnie, w każdym wieku. Jest bezpieczne dla kobiet w ciąży. W większości przypadków nie wymaga rozszerzenia źrenic.

Wielokrotne wykonanie badania OCT stanowi obiektywną dokumentację medyczną i pozwala na śledzenie przebiegu choroby na przestrzeni czasu. Stanowi cenne narzędzie kontroli wyników leczenia i podstawę do podjęcia decyzji o kontynuacji lub modyfikacji leczenia, szczególnie w takich chorobach oka jak zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) oraz retinopatia cukrzycowa. Badanie wykorzystywane jest także w obrzęku plamki, otworze plamki, centralnej retinopatii surowiczej i innych. Każdy pacjent ze zmianami w obrębie siatkówki powinien mieć wykonywane okresowo badanie OCT w celu zapobiegania nieodwracalnej utracie ostrości widzenia, a nawet ślepocie.