OCT / SOCT

Home / OCT / SOCT
OCT / SOCT

Są to dwie nowoczesne metody badania nieinwazyjnego, pozwalające na bezkontaktowe zobrazowanie tkanek oka. OCT to inaczej optyczna, koherentna tomografia oka. Jej nowszym odpowiednikiem jest SOCT czyli spektralna, optyczna koherentna tomografia oka.  W tym badaniu uzyskuje się obraz od rogówki do siatkówki i naczyniówki w bardzo wysokiej rodzielczości, szczególnie w SOCT (jest to jedna z najbardziej dokładnych metod obrazowania w medycynie). W najnowocześniejszych aparatach możliwe jest dokładne, trójwymiarowe zobrazowanie tkanek oka. Jest podstawowym badaniem diagnostycznym w chorobach oka (siatkówki, rogówki, jaskrze) OCT stosuje się także do kontroli przebiegu choroby lub w  kwalifikacjach do zabiegów chirurgicznych.

Do badania należy przystępować bez makijażu. Lekarz może podać środek poszerzający źrenice. Skutkiem jego stosowania jest nieostre widzenie. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych w tym czasie.