Perymetria (pole widzenia)

Home / Perymetria (pole widzenia)
Perymetria (pole widzenia)

Perymetria, czyli badanie pola widzenia. Jest podstawowym badaniem w diagnostyce jaskry, a także ocenie skuteczności prowadzonego leczenia. Perymetrię wykonuje się również w przypadku podejrzenia chorób siatkówki i nerwu wzrokowego.Do badania wykorzystywane jest urządzenie zwane polomierzem. Każde oko jest badane oddzielnie. Od pacjenta nie wymaga się specjalnego przygotowania. Konieczne jest jednak skupienie i współpraca badanego, który sygnalizuje moment zaobserwowania pojawiającego się w aparacie światełka. Analiza jednego oka trwa około 10 minut.