Selektywna trabekuloplastyka laserowa

Home / Selektywna trabekuloplastyka laserowa

Ciało rzęskowe produkuje ciecz  wodnistą. Ciecz ta powinna swobodnie przedostawać się poprzez tzw. kąt przesączania,, który znajduje się w przednim odcinku oka, między  soczewką, tęczówką i rogówką. Istnieją takie sytuacje, schorzenia, kiedy dochodzi to zablokowania tego odcinka. Wówczas ciśnienie w oku może wzrastać do niebezpiecznego poziomu, w następstwie czego dochodzi do uszkodzenia włókien nerwowych siatkówki i nerwu wzrokowego. Następstwem tego są ubytki w polu widzenia prowadzące do ślepoty.

Gabinet Okulistyczny Agnieszka Papierniak - laserowa korekcja wzroku, iniekcje doszklistkowe, nowoczesny gabinet Nowy Sącz

Jak przebiega zabieg?

Pacjentowi podawane są krople znieczulające bezpośrednio na gałkę oczną, a następnie zakładane jest gonioskop – lustro potrójne, które go konstrukcja powiększa kąt przesączania. Kolejnym etapem jest delikatne naświetlanie laserem pod mikroskopem.

Zabieg trwa ok 5 minut. Bezpośrednio po nim lekarz zaleca stosowanie kropli zapobiegających podrażnieniu oka.
Po zabiegu, trwającym ok. 5 minut, lekarz okulista zleca przez 3 następne dni po zabiegu stosowanie kropli zapobiegającym podrażnieniu oka.

Kiedy stosuje się ten zabieg?

  • w jaskrze z szerokim kątem przesączania,
  • w jaskrze młodzieńczej, jaskrze barwnikowej, w
  • jaskrze z tzw. pseudoexfoliacją (PEX)
  • w innych typach jaskry z otwartym katem przesączania, przy występowaniu nietolerancji kropli obniżających ciśnienie w oku,
  • gdy pacjent niesystematycznie stosuje zalecane krople.

Jeśli chorego nie można operować na jaskrę lub występuje jaskra zaawansowana, zabieg SLT łączy się z leczeniem farmakologicznym.  Nie ma przeciwskazań do kilkukrotnego powtarzania tego zabiegu, co do zasadności powtórzenia informuje lekarz prowadzący. Nie ma również przeciwskazań do łączenia różnego rodzaju leczenia w tym schorzeniu: farmakologicznego i chirurgicznego.

Skutkiem przeprowadzenia zabiegu SLT, ciśnienie w oku obniża się ok. 25 – 27%. Jeśli nie nastąpi wyraźny spadek ciśnienia, należy zastosować leczenie łączone, ale o tym zadecyduje lekarz okulista.

Leczenie jaskry młodzieńczej zawsze rozpoczyna się od przeprowadzenia zabiegu SLT.